Follow by Email

3 Mart 2012 Cumartesi

TÜRKİYE İŞSİZLER PARTİSİ

Yasaların çabuk çıkmasından çok toplumca benimsenir nitelikte çıkmasına önem verilmeli
Yasalar tasarıya dönüştürülmeden ve yasama organına sunulmadan önce kamuoyunun açık değerlendirilmesine ve tartışmasına sunulmalıdır
İlgili bütün toplum kesimlerinin demokratik yöntemlerle görüşleri alınmalı
Parlamento çoğunluğundan önce toplumun desteği aranmalıdır
Yasalar üzerinde Anayasa Mahkemesinin denetim olanakları genişletilerek ve toplumsal örgütlerin de Anayasa Mahkemesine başvurma olanağı sağlanmalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder